ข่าวการรับสมัครข่าวงานวิจัย/ประชาสัมพันธ์ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

📣เปิดรับสมัครนักศึกษา(รอบพิเศษ) 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.

📌คุณสมบัติผู้สมัคร
-ชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
-มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2561 ไม่ต่ำกว่า 2.00

📌เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
-พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ถึงภาคการศึกษาที่ 2/2561 ( 6 ภาคการศึกษา )
-พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์

📌การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถ Download ระเบียบการรับสมัคร และสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้จาก www.agro.kmutnb.ac.th (การรับสมัครนักศึกษาใหม่)
ผู้ที่ไม่ประสงค์จะ Download ระเบียบการรับสมัคร สามารถซื้อระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ราคาชุดละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 5 มิถุนายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 –16.00 น.
และสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 – 5 มิถุนายน 2562 ที่เวปไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th และค่าสมัคร 400 บาท /1 อันดับ และอันดับถัดไป สาขาละ 100 บาท และสามารถเลือกได้ 3 อันดับ

📌ระเบียบการฉบับเต็ม > http://bit.ly/2WhFz3H