วันพุธที่ 10 เม.ย. 2562
ทีมอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมหารือแนวทางการทำงานวิจัยร่วมกับ บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ผู้ผลิตข้าวตราหงส์ทอง โดยมี รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม

57068460_2269044093161045_1019513051524628480_o