📣📣ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขัน #ทักษะทางด้านวิชาการ 😊😊

📝สมัครได้ตั่งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2561📝

✳️ #โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สืบสานภูมิปัญญาไทยสู่สากล ✳️ 
ประเภทนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี
ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.
[เป็นการแข่งขันผลิตภัณฑ์อาหาร]

รายละเอียดโครงการ link : https://goo.gl/xDRLMC

✳️ #โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหาบูรณาการความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล ✳️
ประเภทนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี
ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
[เป็นการแข่งขันถามตอบโดยเน้นวิชาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการอาหาร]

รายละเอียดโครงการ link : https://goo.gl/mWfLzm

มี #รางวัล 💵💵 รวมมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท 💵💵

#แข่งขัน 🎉🎉 วันที่ 25 มกราคม 2561 🎉🎉
ณ โรงแรมวิลล่า วิชชาลัย มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
#งานวิชาการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
☎️ โทรศัพท์ : 037-217-312
📱 มือถือ : 084-352-4447
📠โทรสาร : 037-217-312
📧 อีเมล์ : sasikan.s@agro.kmutnb.ac.th

23755710_1632559363476191_3822241460832641959_n