วันนี้ (22 พ.ย. 60) 📣📣
#ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) #คณะอุตสาหกรรมเกษตร #มจพ.
ได้จัดโครงกการการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ : #การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัสด้วยชุดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤตลักษณ์ ปะสะกวี ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ความเชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)เพื่อให้น้องๆ ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากห้องเรียนและประสบการณ์ตรงจากวิทยากร

โดยมีหัวข้อการบรรยาย :
– Electronic sensory analysis
– Electronic tongue
– Electronic nose
– Application
– Electronic23659442_1630525177012943_7427945324222346851_n

eye