วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP.1
ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
และอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM)
เมื่อวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559

วิดีโอนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของการเรียนการสอนของ อุตสาหกรรมเกษตร ว่ามีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างไร

ขอขอบคุณ ช่อง r-channel Net จาก Youtube.com

2017-03-22_11-16-58