วันสัมภาษณ์ = 4 มี.ค. 60 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

https://goo.gl/r94Fu3