บรรยากาศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร”
โครงการ “ติวความรู้ด้านวิชาการ และแข่งขันตอบปัญหา FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2017”
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้อง 417 ชั้น 4 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.
ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 ทีม
และได้ผู้ชนะการแข่งขัน 3 อันดับ คือ

>> รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
1.นายศิรวิชญ์ เชื้อชมสุข APD/4
2.นายยุรนันท์ ฉันทพิริยกุล APD/4
3.นายปวริศ ปัญญาวัฒนานนท์ ATM/3
4.นายเมธาสิทธิ์ ไชยวรรณ์ FSN/3

>> รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
1.นางสาวชลาธาร น้อยสำแดง FSN/2
2.นางสาววริศรา พงษ์วิจิตร FSN/2
3นางสาวชนัญญา อรัญยกานนท์ FSN/2
4.นางสาวสุวนันท์ เอื้อศรี FSM/2

>> รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
1.นายเดชาพล ชัยยะ FSN/3
2.นางสาววณิชยา สัญหาธรรม FSN/3
3.นางสาวณิชกานต์ สืบสา FSN/3
4.นางสาวสิริพร บุญอินทร์ ATM/4

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณน้องๆ ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนมากๆ นะคะ

16509005_1346571332074997_7140248218056694386_n