ข้อมูลในการติดต่อ

ที่อยู่:
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

โทร 0-3721-7300-9 ต่อ 7900-7909

สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3721-7312 ห้องพักอาจารย์ โทร. 0-3721-7311

ศูนย์ประสานงานคณะอุตสาหกรรม

ตึก 65 ชั้น 12 ที่อยู่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพ 10802 โทร. 0-2913-2500 ต่อ 3101 โทรสาร. ต่อ 3101

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ:

034 332 807

อีเมล์:

info@www.agro.kmutnb.ac.th/agro

เวลาทำการ:

จันทร์ – ศุกร์ 8.30-16.30 น.

ส่งข้อความถึงคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ชื่อของท่าน

อีเมลล์

หัวข้อ

ข้อความ