สวัสดีวันศุกร์ สุขหรรษา เพราะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้ว วันนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตร มี VDO ที่น่าสนใจ ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มานำเสนอ เพื่อนๆ Fan page วัย cool บรรยายโดยอาจารย์ที่น่ารักของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรและการแปรรูปอาหารเบื้องต้น วันนี้ประเดิมบทแรกด้วยเรื่อง “ความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตร” (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก) หวังว่าเพื่อนๆ จะชอบกันนะ และพบกันตอนต่อไป สัปดาห์หน้าค่ะ Thank God It’s Friday

#ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://agro.kmutnb.ac.th/

#ขอบคุณ TGDE มจพ.

#อก_มจพ.

#admin พี่นกน้อย

https://drive.google.com/file/d/1ivy3Iq7-taeuJ6v4fXzDvHwbRLrAIuk4/view?usp=sharing