1.ประเภททุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน (ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตเดิม)
จำนวน 20 ทุน

2.ทุนการศึกษาพัฒนาวิชาการ (ทุนขาดแคลน)
จำนวน 8 ทุน

55551935_2238421836223271_115849205141995520_n