เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ โดยมีผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน

51828263_2183812115017577_3719394974861623296_o

รูปภาพเพิ่มเติม