เมื่อวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
อาจารย์ศุรัฐนันท์ คงวรรณ อาจารย์ประจำวิชา Factory visit (#วิชาศึกษาดูโรงงาน ได้พานักศึกษาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (#IPD) ชั้นปีที่ 4 #คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าเยี่ยมชมบริษัทต่างๆ  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ต่างจากห้องเรียน และเป็นการเตรียมพร้อมเช้าสู่การทำงานเมื่อจบการศึกษา 
ซึ่งบริษัทที่ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่นักศึกษาของเรา คือ

บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โรงงานหนองจอก) กรุงเทพมหานคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชัน จำกัด จ.สมุทรปราการ
บริษัท ส.ขอนแก่น จำกัด จ.สมุทรปราการ
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จ.สระบุรี
บริษัท อิชิตัน จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา
บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด จ.สมุทรสาคร
บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด กรุงเทพมหานคร
บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา

ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร #ขอขอบคุณบริษัทต่างๆ ที่ให้ความรู้และประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนให้แก่น้องๆ นักศึกษาของเรานะคะ 

ภาพ : อาจารย์ศุรัฐนันท์ คงวรรณ

29389216_1748352365230223_6889070329524649984_n

ดูรูปภาพเพิ่มเติม