เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีแรม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการวิจัย การพัฒนา การแลกเปลี่ยนบุคลากร องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

15697214_1288343931231071_7260172496640187778_n