หน้าปก65_2

คลิกดูรูปขนาดใหญ่

⛩️คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดสอนระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
🚩หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD)
🚩หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM)
🚩หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)
👩‍🔬👩‍🍳แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา:
– นักวิทยาศาสตร์การอาหาร
– เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
– ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ
– ฝ่ายโลจิสติกส์ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
– ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทดสอบผู้บริโภค และทดสอบทางประสาทสัมผัส
– นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์,
– อาจารย์มหาวิทยาลัย
– ครูผู้ช่วยสังกัดอาชีวศึกษา
– นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
– เจ้าของธุรกิจด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครนักศึกษา 2565

1.ข้อมูลทั่วไป

VDO ประชาสัมพันธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร
VDO หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ FSM
VDO สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ IPD
VDO หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ FSN
VDO สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ ป.โท

2.ช่องทางการรับสมัครนักศึกษา 2565

Tcas1


Tcas2 เริ่มสมัครวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565


Tcas3


Tcas4


📍สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณธีราพร  037-217-300 ต่อ 7900
อ.ดร.พัชรี (097-2520688)
อ.ดร.เปรมศักดิ์ (063-0541379)