ข่าวภาคAPDข่าวเด่นประกาศทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 🎉🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉
กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเวียง ฤทธิศักดิ์
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”