ข่าวงานวิจัย/ประชาสัมพันธ์ข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
2 สิงหาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
ได้นำผลงาน “เครื่องดื่มผงพร้อมชงจากสารสกัดมะระขี้นก” เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022)
ซึ่งผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการพัฒนาในห้องปฏิบัติให้มีความพร้อมและสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับจำหน่ายเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบานคลองสิบสาม จังหวัดสระแก้ว ได้มีรายได้ต่อไปในอนาคต