ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไปวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาพกิจกรรมไหว้ครู 🙏ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 4 ส.ค พ.ศ 2565 ณ ห้องเรียน 417 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โดยมีผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์
โดยมีการเจิมหนังสือ📚 🎓การรับมอบพานไหว้ครูจากตัวแทนนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี
💐และการมอบเกียรติบัตรแก่สโมสรนักศึกษา /นักศึกษาผู้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน Nestle Quizbowl/Food innovation/และนักศึกษาผู้ได้รับทุนเรียนดีประจำปีการศึกษา 2564🎉🎉
ช่วยทำแบบประเมินวันไหว้ครูด้วยนะคะทุกคน🙏🏻