ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไปวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
#นานาสาระTGIF Ep12-22 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 22 เรื่อง Excel
โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต
ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ
ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
1. เปิดแล้ว‼️TCAS 4 โครงการรับตรง
สำเร็จการศึกษา ม.6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
⛳️หลักสูตร วท.บ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
⛳️หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
⛳️หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
สมัครเรียนได้ที่ https://shorturl.asia/6oJ0M
2. เปิดแล้ว‼️TCAS 4 สำหรับผู้มีวุฒิ #ปวช ของ #คณะอุตสาหกรรมเกษตร
⛳️หลักสูตร วท.บ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
⛳️หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
สมัครเรียนได้ที่ https://shorturl.asia/6oJ0M
วันนี้ ถึง 12 มิ.ย. 65 ⏰
✅ ตรวจสอบสาขาวิชาที่สามารถเข้าศึกษาต่อ https://shorturl.asia/Rj8Od
ℹ️ อ่านระเบียบการได้ที่ https://shorturl.asia/EWfau
สนใจแล้วสมัครได้เลย…
——————————————–
Ep12-22 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์)