ข่าวภาคAPDข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ป้อนกำลังคนในสายที่เป็นความต้องการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และวิชาชีพสาขาขาดแคลนให้ตลาดแรงงาน โดยเมื่อเรียนจบแล้วจะได้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษไม่เกิน 0.5% ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้น 30%
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว น้องๆสมัครมาเรียนกันเยอะๆน๊าาา