ข่าวการรับสมัครข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไปวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้
เปิดแล้ว‼️TCAS 4 สำหรับผู้มีวุฒิ #ปวช ของ #คณะอุตสาหกรรมเกษตร
⛳️หลักสูตร วท.บ.นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
⛳️หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
สมัครเรียนได้ที่ https://shorturl.asia/6oJ0M
วันนี้ ถึง 12 มิ.ย. 65 ⏰
✅ ตรวจสอบสาขาวิชาที่สามารถเข้าศึกษาต่อ https://shorturl.asia/Rj8Od
ℹ️ อ่านระเบียบการได้ที่ https://shorturl.asia/EWfau
สนใจแล้วสมัครได้เลย…
……………………………………………………………………………………………………..
⛩️คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดสอนระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)
‍‍แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา:
– นักวิทยาศาสตร์การอาหาร
– เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
– ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ
– ฝ่ายโลจิสติกส์ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
– ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทดสอบผู้บริโภค และทดสอบทางประสาทสัมผัส
– นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์,
– อาจารย์มหาวิทยาลัย
– ครูผู้ช่วยสังกัดอาชีวศึกษา
– นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
– เจ้าของธุรกิจด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร