ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไปวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
🖍เลือกตั้งในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผู้ลงสมัครเลือกตั้งได้แก่💓
✨เบอร์ 1 นางสาวญาณิศา แสงคำจันทร์
✨เบอร์ 2 นางสาวธนัชชา ชำนาญ
อย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษากันนะคะ