ข่าวงานวิจัย/ประชาสัมพันธ์ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไปวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตน้ำสับปะรด-ไข่มุก พาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่ม และ น้ำตาลสดผสมเนื้อตาล พาสเจอร์ไรส์พร้อมดื่ม”
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ อาคารโรงงานพาสเจอร์ไรส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
ด่วน!!!! จำนวนจำกัด!!!!
สนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อได้ที่ เพจ facebook : ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี
หรือ โทร 037 217312 ต่อ 7931 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัควัฒน์ เดชชีวะ)
หรือ e-mail : pakkawat.d@agro.kmutnb.ac.th