ข่าวงานวิจัย/ประชาสัมพันธ์ข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
📌🇹🇭 #มจพ. ขึ้นอันดับ 3 ของประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก QS subject ranking 2022 🇹🇭
#QS World University Ranking ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกรายสาขาวิชา QS World University Rankings by Subject 2022 โดย #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขึ้นรั้งอันดับ 3 ของประเทศ ในสาขาวิชา Engineering- Mechanical, Aeronautical & Manufacturing ขยับขึ้นจากปีก่อนที่อันดับ 7 ของประเทศ
#QS World University Rankings by Subject 2022 จัดอันดับโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic reputation) ความมีชื่อเสียงด้านการจ้างงาน (Employer reputation) งานวิจัยและการอ้างอิงงานวิจัย (Research citations per paper) ดัชนีคุณภาพงานวิจัย (H-index) และเครือข่ายงานวิจัยนานาชาติ (International Research Network) โดย #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดอันดับใน 2 สาขาวิชา คือ 1) สาขา Engineering- Mechanical, Aeronautical & Manufacturing เป็นอันดับที่ 401-450 ของโลก อันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยไทย โดยอันดับสูงขึ้นกว่าปี 2021 ซึ่งได้อันดับที่ 7 ของประเทศไทย และ 2) สาขา Engineering- Electrical and Electronic Engineering เป็นอันดับที่ 451-500 ของโลก อันดับที่ 4 ร่วมของมหาวิทยาลัยไทย โดยอันดับสูงขึ้นกว่าปี 2021 ซึ่งได้อันดับที่ 5 ของประเทศไทย
🌞รายละเอียดข่าวเพิ่มเติมที่ https://stri.kmutnb.ac.th/new/index.php/news2/961-188-070465