ข่าวงานวิจัย/ประชาสัมพันธ์ข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไปวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Seminar I
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.