ข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นประกาศทั่วไป
พี่จิติมา จันทร์หอม และพี่วณิช จันทร์หอม (AI12 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ)
เจ้าของธุรกิจ ได้แก่ ฟาร์มผักออแกนิก ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ อาหารและผลิตภัณฑ์แช่แข็งแปรรูป และตู้แช่สำหรับโชว์สินค้า