ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep12-15 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 15 เรื่อง Excel
โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต
ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. #คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ 🔰
โควตาโรงเรียนเครือข่าย
โควตาพื้นที่ สำหรับ ปวช.
🎯ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โควตาพื้นที่ สำหรับ ม.6
🎯สำเร็จการศึกษา ม.6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
🚩สมัครผ่านเวปไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th/
——————————————–
📌📌📌Ep12-15 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์)👍
https://youtu.be/FGuzBGplyWs
📌📌📌#ช่วงนานาสาระ 📌📌📌
ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍
https://youtu.be/SW8tV9xy5Gs
——————————————–
#ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agro.kmutnb.ac.th/
#อก_มจพ.
#บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
#นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
#วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
#วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
—————–
ช่องทางติดต่อ AI
→ Fax : 037-217312
→ Website : https://agro.kmutnb.ac.th/
→ Facebook : https://www.facebook.com/aikmutnb
→ Instagram : https://www.instagram.com/agrokmutnb/
→ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC5wm4YO-TnYy7jnPEVmzppg