ข่าวการอบรม/สัมมนาข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
26 มีนาคม 2565
📌ผศ.ดร. เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา ให้เกียรติเปิดงานอบรมแก่นักศึกษาปี 3 และปี 4 ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพ: การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน
👩🏻‍💼วิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ คุณนันทนัช ดวงจันทร์โชติ 👏👏👏
ที่ปรึกษาบริษัท Chilling House(s) event and organizers จำกัด และ
เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า @ Cloth Café
นักศึกษาได้รับความรู้ และสนุกกับกิจกรรมวันนี้มากๆ 👍👍👍
เนื่องจากสถานการณ์โควิด มีการอบรมทั้ง online และ onsite