ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา อ.พัชรี คุณจันทร์สมบัติ และ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย
ได้ออกบริการวิชาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ให้กับเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชนชุมชนเกษตรกรอินทรีย์เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
*******************************************************************