ข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
🚩เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงปูชนียาจารย์: ศาสตราจารย์ ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle
ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร 🇹🇭ไทย-เยอรมัน🇩🇪
📸ภาพถ่ายโดย KMUTNB PHOTO GALLERY