ข่าวเด่น
🎯วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
📍ได้จัดงานทำบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสคณะครบรอบการก่อตั้ง 19 ปี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
📌ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
จัดตามมาตรการป้องกัน COVID 19