ข่าวการอบรม/สัมมนาข่าวงานวิจัย/ประชาสัมพันธ์ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการ
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย และ ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข ได้ออกบริการวิชาการร่วมกับกรมพัฒนาฝืมือแรงงานปราจีนบุรี ในการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบกัญชา ให้กับเกษตรกรในวิสาหกิจชุมชนชุมชนเกษตรกรอินทรีย์เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ภายในการอบรมได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ การเตรียม การสกัด และการแปรรูปใบกัญชาเป็นผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ชนิดได้แก่ ผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคผสมสารสกัดจากใบกัญชา และกัมมีเยลลี่ผสมใบกัญชา ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรที่เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ของหน่วยงานราชการ