ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep12-6 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 6 เรื่อง Excel
โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต
ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. Say hi… IPD เปิดเทอมใหม่ ชอบมุมไหนของคณะ แวะมารีวิวภาควิชา #นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับเนื้อหาที่สอนEP2
📌2. 💐ตามมาชมบรรยากาศการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรในเทอมนี้กัน…เรายังคงเข้มข้นกับการเรียนภาคปฏิบัตินะ..🎉🎉
📌3. VDO การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ “กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ เนเจอร์ไลฟ์เฮิร์บ”
📌4. 🎯เก็บบรรยากาศมาฝากกับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในรูปแบบออนไลน์
——————————————–
📌📌📌Ep12-6 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์)👍