ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

1. ทุนเฉพาะกิจช่วยเหลือนักศึกษาระหว่างเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 3 ทุนละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาท) จำนวน 25 ทุน

คลิกดูรายละเอียด

https://www.facebook.com/AgroIndustryPrachinBuri/videos/1148363189318079