ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

โดย #ภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ ไชยธงรัตน์ ตำแหน่ง Managing Diretor : บริษัท ดิเอ็กซ์ เลิร์นนิ่ง จำกัด
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต
ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. **ประกาศรับสมัคร ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร**
12 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2564
ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (ช่วงที่ 1)
ระดับปริญญาโท – เอก **ปีการศึกษาที่ 1/2565**
(ทั้ง3วิทยาเขต)
ลิ้งค์รับสมัครสมัคร
https://grad.admission.kmutnb.ac.th/
——————————————–
📌📌📌Ep12-1 “ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” (รูปแบบออนไลน์)👍
https://youtu.be/vCAdl5huLqM
📌📌📌#ช่วงนานาสาระ 📌📌📌
ติดตามช่อง YouTube คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ที่👍
https://youtu.be/9pxvNnZkZnU
——————————————–
#ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agro.kmutnb.ac.th/
#อก_มจพ.
#บัณฑิตคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น
#นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
#วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
#วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
—————–
ช่องทางติดต่อ AI
→ Fax : 037-217312
→ Website : https://agro.kmutnb.ac.th/
→ Facebook : https://www.facebook.com/aikmutnb
→ Instagram : https://www.instagram.com/agrokmutnb/
→ Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC5wm4YO-TnYy7jnPEVmzppg