ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอความร่วมมือ📌📌ศิษย์เก่าทุกรุ่น รวมทั้งบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 📌📌ตอบแบบสำรวจ 📩 เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร 🎓 และจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร และเป็นข้อมูลเพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาคณะต่อไป💯