ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
#เปิดกล่องนักวิจัย come back ค่าาาา
ห่างหายไปนาน หวังว่ายังคงไม่ลืมกันน๊าาาาา
#เปิดกล่องนักวิจัย ในวันนี้ มาพร้อมบรรยากาศดี ลมหนาวเริ่มโชยมาให้พอชื่นใจแว๊ปๆ หวังว่าปีนี้เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวกันนะคะ
นักวิจัยคนเก่งจากกล่องนักวิจัยของเราในวันนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกับ….
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวรรณ สุวรรณ์”
อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาจารย์ตัวเล็ก น่ารัก แต่ความสามารถของอาจารย์ไม่ได้เล็กๆแน่นอน
อาจารย์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยืนยันได้ด้วยผลงานอนุสิทธิบัตรมากมาย…
นักวิจัยคนเก่งท่านต่อไปของเราจะเป็นใคร ติดตามได้ใน #เปิดกล่องนักวิจัย ตอนต่อไปนะจ๊ะ!!!!!!
*******************************************************************
📌ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
📌โดยประเภทของการให้บริการวิจัย และบริการวิชาการ อาทิ
💡การฝึกอบรม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ
💡การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
💡การวิจัย (ภาคเอกชน)
💡การให้คำแนะนำทางวิชาการ/ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ
💡การทดสอบ ตรวจสอบ
💡การค้น คว้า สำรวจ วิเคราะห์
ฯลฯ
📣ผู้ที่สนใจขอรับบริการวิชาการ และวิจัย สามารถติดต่อได้ที่
เวบไซต์ : ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร