ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต
ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. 📣 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดการปิด-เปิดหอพักและการเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
👉 ลงชื่อยืนยันการเข้าพักภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่าน Google From
Link: >> https://forms.gle/fnq9e2qEvDjP5xZK7 หรือ SCAN QR CODE
💥 ชำระค่าธรรมเนียมหอพักเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2–4 ที่ไม่มีค่าประกันทรัพย์เสียหาย ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 ธันวาคม 2564 โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ( ให้นำใบเสร็จที่ได้จากธนาคารมายื่นในวันที่เข้าหอพัก ภาคการศึกษา 2/2564 )
📌2. 📍Ep3. คุยกันสบายๆ ใน One Fine Day
📌3. 📌โควตา เด็กดีมีที่เรียน รับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2564 – 10 มกราคม 2565
🎯ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาคหกรรม หรือการ
จัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
🚩สมัครผ่านเวปไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th/
📌4. IPD_review ตอน Special project for you
📌5. ▶️ ยุติการให้บริการ Google mail สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา
📌6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
📌7. 📣 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันฉีดวัคซีน AZ เข็มที่ 2 💉💉
สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ตามกำหนดการ ดังนี้
🔸 ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1
ในวันที่ 28 ก.ย. 1 และ 7 ต.ค. 64
🔸 จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 2
ประมาณวันที่ 13-24 ธ.ค. 64
(จะกำหนด 1 วันในช่วงเวลานี้)
🔹 ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1
ในวันที่ 29 ต.ค. 64
🔹 จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 2
ประมาณวันที่ 10-14 ม.ค. 65
(จะกำหนด 1 วันในช่วงเวลานี้)
โดยจะได้รับ SMS นัดหมายวันเวลาฉีดวัคซีนล่วงหน้า
——————————————–
📌📌📌Ep11-28 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์)👍