ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต
ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2564
🔰คณะอุตสาหกรรมเกษตร ก็มีด้วยนะ 🔰
อ่านระเบียบการได้ที่ 👉https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/761
ช่องทางการสมัคร👉https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f
📌2. 🎯การสอบออนไลน์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร
📌3. TTT Virtual Summit: Education Tech & Trends 2022 | 9 – 10 พฤศจิกายน 2021
📌4. ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่16
📌5. เวลาทำการของห้องพยาบาล มจพ.วข.ปราจีนบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
📌6. IPD_review ตอน Special project for you
📌7. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
——————————————–
📌📌📌Ep11-27 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์)👍