ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-25 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 19 เรื่อง Flavors
โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต
ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. ทุนการศึกษา
สำหรับผู้ที่สูญเสียผู้ปกครองจากเชื้อไวรัส Covid-19
โดย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยสามารถดาวโหลดเอกสาร
ส่งมาที่
กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
โทร 02-5552000 ต่อ 1150
📌2. โควตาสะเต็มศึกษา รับสมัคร 1 ตุลาคม 2564 – 10 มกราคม 2565
🎯สำเร็จการศึกษา ม.6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
🚩สมัครผ่านเวปไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th/
📌3. โควตาเรียนดี รับสมัคร 1 ตุลาคม 2564 – 10 มกราคม 2565
🎯เกรด 2.75 ขึ้นไปสมัครได้เลยจ้า มาเป็นลูกพระจอมกัน !!
🚩สมัครผ่านเวปไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th/
📌4. โควตา Portfolio รับสมัคร 1 ตุลาคม 2564 – 10 มกราคม 2565
🎯สำเร็จการศึกษา ม.6 ที่ผ่านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
🚩สมัครผ่านเวปไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th/
——————————————–
📌📌📌Ep11-25 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์)👍