ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
#คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ 🔰
📌โควตาเรียนดี รับสมัคร 1 ตุลาคม 2564 – 10 มกราคม 2565
🎯เกรด 2.75 ขึ้นไปสมัครได้เลยจ้า มาเป็นลูกพระจอมกัน !!
🚩สมัครผ่านเวปไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th/
🚩ระบบโครงการและระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาเรียนดี ปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2565
🌠🌠สนใจแล้วสมัครได้เลย…
……………………………………………………………………………………………………..
⛩️คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดสอนระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
🚩หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD)
🚩หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM)
🚩หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN)
👩‍🔬👩‍🍳แนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา:
– นักวิทยาศาสตร์การอาหาร
– เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
– ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ
– ฝ่ายโลจิสติกส์ด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร
– ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทดสอบผู้บริโภค และทดสอบทางประสาทสัมผัส
– นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์,
– อาจารย์มหาวิทยาลัย
– ครูผู้ช่วยสังกัดอาชีวศึกษา
– นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
– เจ้าของธุรกิจด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร