ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
ขอเสนองานวิจัยที่น่าสนใจสำหรับการใช้ประโยชน์จากเชื้อ Rhodopseudomonas palustris TN1 ในการสร้างก๊าซไฮโดรเจน ชื่อผลงาน Optimization and performance of covered-light structures for hydrogen production by Rhodopseudomonas palustris TN1ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นผลงานของ ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ซึ่งสามารถอ่านเรื่องเต็มได้ที่ https://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/journal-detail.php?id=9654&fbclid=IwAR05AXmDe1GG1CNT7EMweZtzm28Ewq6LJVAwAl1XwLptzSfVo4V-Wm6xyns