ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
📌30 กันยายน 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ
📌ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยมีแขกรับเชิญพิเศษคือ
📌คุณฉัตรชัย วงศ์มานะโรจน์ศรี (พี่กัส) ประธานกรรมการบริษัท ภูตะวัน รุ่นพี่หลักสูตนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) รุ่น AI02/APD01…
📌บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง พร้อมกับได้รับสาระความรูู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และมุมมองการทำธุรกิจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สามารถติดตามย้อนหลังได้ที่