ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
บัณฑิตวิทยาลัย
เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกรอกใบสมัครเพื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เป็นจำนวนเงินคนละไม่เกิน 5,000 บาท
กรอกใบสมัครได้ ตั้งแต่ 1 – 15 ตุลาคม 2564
การพิจารณาเงื่อนไขขอรับสิทธิ์
เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
Linkใบสมัคร : https://forms.gle/rs9fFWekUQjSf5Xy8