ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

ชื่อเรื่องของงานวิจัยนี้คือ Inhibition of xanthine oxidase and uric acid in canned bamboo shoot by Yanang juice ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Agricultural Technology ของ ผศ.ดร. จันทิมา ภูงามเงิน อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี สามารถอ่านเรื่องเต็มได้ที่ http://www.ijat-aatsea.com/…/21_IJAT_17(1)_2021… ถ้าสนใจอยากทำวิจัยทางวิชาการติดต่อศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ ปราจีนบุรี ได้ครับ