ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
ซึ่งผลงานนี้มีชื่อเรื่องว่า Sorption isotherm study of preserved wild manosteen (Kra-thon yhee) with replacing humectants ของ รศ.ดร.รัชนี เจริญ
ซึ่งตีพิมพ์ใน International Food Research Journal อยู่ในฐานข้อมูล scopus และ ISI ซึ่งสามารถอ่านเรื่องเต็มได้ที่ http://www.ifrj.upm.edu.my/25%20(03)%202018/(51).pdf