ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป

#วิจัยสรรสร้าง #ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ขอเสนอผลงานทางด้านสิ่งประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรเรื่อง กรรมวิธีการผลิตเกล็ด (Flake) ข้าวหอมมะลิระยะน้ำนมกึ่งสำเร็จรูป ผลงานของ ผศ.ดร.ปิยรัชช์ กุลเมธี อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ถ้าท่านสนใจอนุสิทธิบัตรนี้สามารถติดต่อศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ ปราจีนบุรี ได้เลยครับ