ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
⏰ วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินหอมจะเข้ามาให้บริการตรวจคัดกรอง โควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ ATK โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของ มจพ.ปราจีนบุรี ณ บริเวณลานกลางหอพักนักศึกษาชาย เวลา 13.30 – 15.30 น.
สนใจลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/fB6xRyGi6PEitRe59