ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
(สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนยื่นคำร้องขอรับสิทธิ์ในระบบฯ ภายในวันที่ 31 สค 64)
**ทั้งนี้กรณีที่นักศึกษารายใดยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่กำหนด ขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์ หรือกรณีอื่นๆ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป
**นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษาในแต่ละราย ทั้งนี้หากดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการโอนเงินให้กับนักศึกษาดังกล่าว ตามลำดับต่อ
ไป
📌Note: ค่าเทอมเหมาจ่าย ป.ตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร 19,000 บาท (คืนเงิน 50% = 9,500 บาท)
💝นักศึกษากลุ่มที่จ่ายเงินค่าเทอมเต็มจำนวนช่วงแรกก่อนเปิดเทอม จะได้รับเงินคืน 50% คือ 9,500 บาท
💝นักศึกษากลุ่มที่จ่ายค่าเทอม รอบหลังเปิดเทอม ได้ส่วนลดไปแล้ว 10% ของค่าเทอมเต็มจำนวน คือ จ่ายค่าเทอมเพียง 17,100 บาท (ลดไป 1,900 บาท) ดังนั้นรอบ 2 ของการคืนเงิน จะได้รับเงินคืนอีก 40% ของค่าเทอมเต็มจำนวน ซึ่งนักศึกษาจะได้เงินคืน 7,600 บาท