ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-18 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 12 เรื่อง Drugs: Acetylcholinesterase (AChe) inh.
โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต
ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. 🌈รวมคลิปวีดีโอกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง on-line โดยจัดขึ้นวันที่ 13,20,28 สิงหาคม 64
📌2. ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 12
📌3. สำหรับนักศึกษา ขั้นตอนการขอรับวัคซีนเข็มที่ 2
สำหรับที่ได้รับการฉีดเข็มที่ 1 จาก ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
📌4. #กยศ ⏩ แจ้ง รายเก่าต่อเนื่อง มจพ.✅
🚫โพสนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ รายใหม่ และรายเก่าจากสถานศึกษาอื่น🚫
📌5. แนะแนวออนไลน์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระสุทธิวงส์ จ.ปทุมธานี โดยผ่านโปรแกรม Google Meet
📌6. 📣 แจ้งขั้นตอนการคืนเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
✅ขยายเวลาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ จนถึง วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น
📌7. 📣ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 (5,000.00 บาท)
📌8. 📣 บัตรนักศึกษา มาแล้วจ้า🎉
📌📌อยู่ตจว.ฝากไว้ก่อนดีกว่านะคะ แล้วค่อยมารับเมื่อเปิดเทอมค่ะ😊
📌9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโควตาโรงเรียนเครือข่าย ประจำเดือนกันยายน ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565
——————————————–
📌📌📌Ep11-18 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์)👍