ข่าวภาคAPDข่าวภาควิชา ATMข่าวเด่นงานบริการประกาศทั่วไป
😆😆😆#นานาสาระTGIF Ep11-16 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์) ตอนที่ 10 เรื่อง Drugs: Antibiotic
โดย #ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ.จิรา จงเจริญกมล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์พร้อมที่จะออกไปทำงานในอนาคต
ขอเชิญแฟนเพจทุกคนได้รับชมนะครับ ได้ที่นี่ครับ
🎯🌎 ส่วนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันครับ
📌1. 📣📣คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท 1 สาขา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
(Master of Science, Food Science and Management: MFSM)
🔰🔰🔰
บัณทิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท – เอก **ปีการศึกษาที่ 2/2564**
(ทั้ง3วิทยาเขต)
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 1 กันยายน 2564
ลิ้งค์รับสมัครสมัคร
ลิ้งค์ระเบียบการ
#
📌2. มจพ.ลดค่าธรรมเนียมทางการศึกษา นักศึกษาเข้าระบบ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00น.- 31 สิงหาคม 3564 เวลา 23.59 น.
📌3. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 🎉🎉ขอแสดงความยินดี 🎉🎉
กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีวิชัย
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
📌4. ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
——————————————–
📌📌📌Ep11-16 “การประยุกต์ใช้สารพฤกษเคมีทางเภสัชวิทยาและเครื่องสำอาง (รูปแบบออนไลน์)👍